marți, 22 aprilie 2008

prezentul absolut

Parfumul speranţelor ne invită la drum.Porniţi in căutarea esenţei divine, aflate în adîncurile vii pline de necunoscut, înlăturam obsesiile create de mintea veşnic aflată in mişcare. În fiecare clipă trăim prezentul a ceea ce suntem, fie că acceptăm fie că nu... Divina iubire e martorul veşnic neobosit al trecerii timpului si manifestării spaţiului în care ne manifestăm.Emoţia vie trezeşte fiinţa din somnul profund în care gîndirea l-a aşezat.Viaţa îşi toarnă esenţa în formele create de paşii grei ai trecutului.Printre clipe îşi face loc mireasma noului aducînd cu ea esenţa cunoasterii.